.

Naudinga žinoti


Izoliacinės medžiagos saugo ne tik šilumą

Senų betoninių daugiabučių sienų gaisringumo klasė yra saugiausia - A1, o jas apšiltinus ugniai mažai atsparia medžiaga, klasė pablogėja.

Norint, kad pastatas vartotų mažiau energijos, reikia keisti visą pastato kevalą. Tą galima atlikti renovuojant ar statybos metu.

Šiuo metu pastatai sunaudoja virš 40 proc. visos ES suvartojamos energijos.

Tinkamas statybinių medžiagų parinkimas yra labai svarbus statinio gaisrinės saugos lygio užtikrinimui.

Renovuojamam pastatui būtini ugnies barjerai iš nedegių medžiagų, kurie apsaugo inžinerines sistemas, vėdinimo šachtas bei durų ir langų angokraščius

Kasmet dėl gaisruose patirtų sužalojimų ir apsinuodijimų dūmais apie 70 000 europiečių atsiduria ligoninėse. Gaisrų žala siekia 1 proc. Europos BVP.

2012 m. Lietuvoje viso patirta 18 mln. Lt gaisrų nuostolių, tai sudarė 28 % bendros nuostolių sumos.

Pasyviosios apsaugos nuo gaisro priemonės išlaiko pastato stabilumą, evakuacinių takų saugumą ir neleidžia gaisrui plisti pastato viduje bei išorėje.

Reagavimo į ugnį D klasės gaminiai prisideda prie liepsnos plitimo per 2-10 minučių, E klasės gaminiai - po trumpiau kaip 2 minučių.

Kaminams ir židiniams dažnai reikia atlaikyti aukštą temperatūrą, todėl svarbu, kad izoliavimo medžiaga būtų nedegi, išlaikytų savo formą bei atsparumą esant aukštai temperatūrai.

50% energijos naudojamos pastatuose Europoje galėtų būti sutaupoma šilumos izoliacijai naudojant mineralinės vatos izoliaciją.

Vokietijoje, iki 22 metrų aukščio gyvenamųjų pastatų fasadams yra privalomi ugnies užtvarai (barjerai) iš nedegių izoliacinių medžiagų.

Užterštumas dėl nesudegusių angliavandenilių emisijos gaisro metu prilygsta viso pasaulio sunkvežimių transporto per metus sukeltam užterštumui.

Šiuolaikiniai namai šiandien sudega 8 kartus greičiau

Degantys lašai ir atliekos gali sužeisti ir skatina ugnies išplitimą į kitus aukštus, nutolusius nuo gaisro židinio, o tai labai apsunkina gelbėjimo darbus.

Labai svarbus faktorius, darantis tiesioginę įtaką žmonių saugumui gaisro metu yra dūmai, liepsnojantys lašai ir atliekos.

Pasaulyje 8 mln. gaisrų sukelia 700 000 mirčių ir daugiau nei 0,5 mln. sužeidimų. 90% mirčių priežastimi tampa gaisrai pastatuose.

Draudimo bendrovės drausdamos nekilnojamąjį turtą, atsižvelgia į tai, ar pastatas yra iš degių statybinių medžiagų.

Kad degioji izoliacija taptų mažiau degi, neretai pridedama papildomų cheminių medžiagų. Kai kurie šių chemikalų yra smarkiai kritikuojami dėl neigiamo jų poveikio aplinkai.

1 2  > >>